Thị xã Tân Uyên

Thị xã Tân Uyên sẽ lên Thành Phố

Thị xã Tân Uyên sẽ lên Thành Phố (TPO) – Từ những quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, cũng như sự phù hợp và cần thiết, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương đã biểu quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.

Thị xã Tân Uyên
Thị xã Tân Uyên

Ngày 25/4, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X tổ chức Kỳ họp thứ tư (chuyên đề) thông qua một số dự thảo Nghị quyết quan trọng tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh Bình Dương cho biết, đề án thành lập thành phố Tân Uyên được lấy ý kiến của nhân dân là cử tri ở các đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc thành lập đơn vị hành chính.
Theo đó, có 86.734 cử tri tán thành, đạt tỷ lệ 99,14% (so với tổng số cử tri) và đạt tỷ lệ 99,88% (so với số cử tri được lấy ý kiến). Sau khi lấy ý kiến cử tri, cơ quan xây dựng đã hoàn thiện đề án và gửi HĐND ở các đơn vị hành chính có liên quan để lấy ý kiến.
Năm 2018, thị xã Tân Uyên được công nhận là đô thị loại III. Đến nay, thị xã Tân Uyên đã phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực. Kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại và đồng bộ; an ninh – quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Khu công nghiệp Vsip 2 mở rộng
Khu công nghiệp Vsip 2 mở rộng

Việc thành lập Thành Phố Tân Uyên trên cở sở giữ nguyên hiện trạng đô thị  hiện tại của thị xã, không làm tăng đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy và biên chế có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, phù hợp với nguyện vọng của người dân, sẽ góp phần nâng cao vị thế, tạo cơ hội cho thị xã Tân Uyên phát huy tiềm năng đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Đối chiếu các tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh được quy định tại Điều 5, Nghị quyết 1211 ngày 25/05/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Tân Uyên đảm bảo đạt 5/5 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, phân loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

Từ những quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn, nhận thấy việc thành lập Thành Phố Tân Uyên là phù hợp và cần thiết, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương đã biểu quyết tán thành chủ trương thành lập Thành Phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương sẽ được gửi đến Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ và cấp thẩm quyền quyết định.

Được biết, TX.Tân Uyên có diện tích hơn 191,75 km2 với 12 đơn vị hành chính cấp xã (2 xã, 10 phường), dân số trên 421.694 người.

Khu công nghiệp Vsip 2
Khu công nghiệp Vsip 2

Xem thêm dự án tiêu biểu khu vực này:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan